Osaava työntekijä ja työnjohtaja saa asiat sujumaan ja sovitut työt tehdään ajallaan. Kuurapalvelut tukee työnjohtoa mm. seuraavasti:

Työnjohdon valvonta-alueet ovat pienemmät

  • Vähemmän siivoojia valvottavana - pienempiä yksiköitä - henkilökohtaisempaa toimintaa
  • Järjestelmä poissaolojen varalta - nimetyt varahenkilöt
  • Autopartiot, jotka auttavat tarvittaessa

Liikkuva toiminnanohjausjärjestelmä - reaaliaikainen seuranta

  • Tieto missä siivous kohteissa siivoojat ovat paikalla ja milloin työ on tehty
  • Työnjohdon ja muun organisaation kommunikaatio
  • Reagointi poikkeamiin helppoa ja nopeaa
  • Kohteita ei jää siivoamatta ja siivooja paikalla

Vuosipalvelusuunnitelma

  • Palvelemme suunnitellusti
  • Pelisäännöt on sovittu etukäteen
  • Jokainen tietää missä mennään