Super User

Super User

Tapanilan Urheilukeskuksessa voit harrastaa ja urheilla monia eri lajeja. Keilailu, palloilulajit, nyrkkeily, judo, seinäkiipeily esimerkkeinä ja tietysti monipuolinen kuntosali. ”Tilojen laaja käyttötarkoitus ja suuret kävijämäärät varmistavat sen, että siivottavaa riittää. Siivoustarve elää myös vuodenaikojen mukaan” – toteaa Kuurapalveluiden palveluesimies Saila Hautamäki.

Kuurapalvelu aloitti 1.1.2017 siivouspalvelun tuottamisen Turun Yliopiston tiloissa. Siivoussopimus sisältää yli 100.000 m2 siivottavaa tilaa. ”Uusien siivoojien rekrytointi onnistui yli odotusten ja olemme päässeet hyvin alkuun. Kiitostakin on tullut. Panostamme asiakkaitten palveluun ja siivouksen laatuun” – toteaa palvelusesimies Maarit Kemppainen.

Yliopiston siivoojat osallistuivat 14.1 pidettävään asiakaspalvelukoulutukseen, jossa kerrattiin niin palvelullisia kuin siivousteknisiä asioita. Keskeinen teema oli asiakaspalvelun merkitys ja asiakkaan toiveiden huomioiminen. Mietimme yhdessä työkaluja, joita toteuttamalla saamme asiakkaamme entistä tyytyväisemmiksi. Koulutuksen päätteeksi totesimme yhdessä, että kommunikaatio ja yhteistyö ovat avainasemassa. Haluamme tehdä työmme hyvin ja olla asiakkaan luottamuksen arvoisia.

Kuurapalveluiden henkilöstö vietti torstaina 2.3 antoisan koulutuspäivän pesuainetoimittajamme Diversey Caren tiloissa. Tutustuimme uusiin siivousaineisiin ja menetelmiin sekä kertasimme aiemmin oppimiamme

asioita liittyen siivouskemikaaleihin ja niiden annosteluun. Henkilöstömme sai paljon hyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, miten voimme tehdä asiakkaittemme tiloista entistä puhtaampia.

Kiitokset yhteistyökumppanillemme ja kouluttajille!

Moni siivouspalvelun ostaja ja asiakasyrityksen edustaja ovat ihmetelleet, mihin siivousliikkeiden hinnoittelu tarjousvaiheessa perustuu. Miksi siivousliikkeet hinnoittelevat siivouspalvelunsa hyvinkin eritavoin? Hintaeroa kun saattaa olla useita kymmeniä prosentteja.

Yleisesti puhutaan, opetetaan ja painotetaan lapsille ja nuorille, sekä työikäisille hyvinvoinnin perustasta, joka on ns. tasapainoinen arki.

Tasapainoiseen arki elämään kuluu mm. unen ja levon oikea rytmi, monipuolinen ravinto ja riittävä liikunta.

Liikunnan merkitys lisääntyy ikääntymisen myötä.

Jos liikunta on hyödyllistä keski-ikäisenä, on se iäkkäälle elinehto.

Hyvään vanhuuteen kuuluu mahdollisuus ja oikeus päästä ulos – itsenäisesti tai avustettuna. Ulkoilu on jokaisen ihmisen perusoikeus.

Kun ihmisen ulkona liikkuminen vähenee tai loppuu, vaikeutuu myös vanhuksen itsenäisen arkielämän hallinta, joka lisää riippuvuutta sekä tarvetta apuun ja kotihoitopalvelun tarve kasvaa.

Nyky-yhteiskuntamme perherakenteiden muuttumisen myötä ikääntyvät usein kokevat yhä enenevässä määrin yksinäisyyttä, rajoitettua toimintakykyä ja toimintaympäristöä.

Lapset muuttavat pois kaukaisemmille paikkakunnille koulutuksen ja työn perässä. Puolison ja ystävien kuolema murentaa entisiä sosiaalisia verkostoja. Tukiverkot ja ihmissuhteet vähenevät.

Vaikka ikäihmisen ja vanhuksen hyvinvointi ja vanheneminen on aina yksilöllinen asia, kuuluu sen edistäminen ja säilyttäminen aina myös yhteiskunnan hoito- ja palvelujärjestelmille.

Kaikki toiminta tientenkin lähtee aina ihmisen omasta halusta ja kyvystä toimia, mutta sille halulle ja kyvylle pitää luodaa puitteet, jotta ne toteutuisivat.

Tuntuu, että vanhuspalvelusektorilla koko toiminta ja filosofia on pahoin vääristynyt. Se pitää sisällään perusidean sängyssä makaavasta vanhuksesta!

 

Sivu 1 / 8