tiistai, 09 huhtikuu 2013 00:00

Miksi siivouksen taso ja laatu vaihtelevat?

Written by

Siivouksen laadun epätasaisuus johtuu useasta eri asiasta. Yksi tärkeimmistä hyvän palvelun tekijöistä on siivoojan ammattitaito ja motivaatio.

Hyvä siivooja pitää pystyssä siivousliikkeen mainetta ja on yrityksensä tärkein käyntikortti ja päinvastoin.

Aina ei kuitenkaan edes hyvä siivooja pysty ylläpitämään siivouksen laatua tasaisena. Kyse on tällöin monen eritekijän yhteisvaikutuksesta.

Riittävä perehdytys hyvän siivouslaadun ja tason perustana

Ajatellaanpa uutta siivoojaa, joka on innokas ja haluaa tehdä työnsä kunnolla. Hänet viedään kohteeseen, annetaan avaimet käteen ja perehdytetään viisi minuuttia. Näin hänet jätetään oman onnensa nojaan, yksin kohteeseen. Työnjohtaja siirtyy kaikessa kiireessä vain eteenpäin, seuraavaan kohteeseen. Luodaanko näin siivoojalle edellytykset onnistua työssään?

Hyvä ja luotettava siivooja laadun turvana

Toinen esimerkki liittyy tavoitettavuuteen. Kohteessa on hyvä ja luotettava siivooja. Asiakas haluaa kommunikoida siivousliikkeen työnjohtajan kanssa liittyen muutamaan parannusehdotukseen, jotka liittyvät saunaosaston siivoukseen. Asiakas ei tavoita työnjohtajaa, joka ei myöskään vastaa soittopyyntöihin. Kasvattaako tämä luottamusta siivousliikkeen palveluita kohtaan?

Niin, miksi siivouksen taso ja laatu vaihtelevat?

Molemmat esimerkit kuvaavat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siivouksen laadun ja palvelun syntyyn. Siivooja, joka oli jätetty oman onnensa nojaan, ei tiedä tarkasti mitä pitäisi siivota ja milloin. Toisen esimerkin asiakas ei tavoita työnjohtajaa, eikä näin ollen pysty kommunikoimaan hänelle tärkeästä asiasta ajallaan. Työ jää tekemättä!

Meillä siivousliikkeillä on oltava velvollisuus ja vastuu mahdollisimman tasalaatuisen siivouspalvelun tuottamisesta. Tähän päästään ammattimaisella toiminnalla, jossa siivousliike kantaa oman vastuunsa.

Vaihteluihin vaikuttavat monet tekijät, joiden yhteinen nimittäjä voisi olla – epätäsmällinen tai puuttuva toimintamalli!

Toimintamallia tarvitaan jokaisella yritystoiminnan osa-alueella. Siivousliikkeenkin toiminta alkaa suunnittelusta, tavoitteista ja päämäärästä. Tarvitaan käytännössä toimivaksi havaittu tapa, jolla rekrytoidaan työntekijöitä, opastetaan ja koulutetaan, palvellaan asiakkaita, kommunikoidaan, tiedotetaan, työnjohdon toiminta, organisaation johtaminen muutamia luetellakseni.

Tällä tarkoitan sitä, että jokainen yritystoiminnan osa-alue, joka on hoidettu epätäsmällisesti vaikuttavat siivouksen laadun epätasaisuuteen. Siivousliike joka kehittää toimintaansa ja pyrkii kohti parempaa, noudattaa tiettyä toimintamallia ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen tasalaatuisempaa palvelua.

Muita laadun vaihteluun liittyviä tekijöitä ovat pintojen yleinen kuluminen ja inhimilliset unohdukset, jotka ovat aina läsnä kun puhutaan siivouksen laadusta.

Lattioiden vahapinta kuluu käytön ja siivouksen myötä. Tällöin tarvitaan peruspesuja ja vahauksia, joiden avulla siivoustaso nostetaan korkeammaksi. On hyvä muistaa, että päivittäis-siivouksella poistetaan irtoroskat ja lika. Ja suursiivouksella poistetaan pinttynyt lika ja laitetaan uusi, helppohoitoisempi vahapinta. Aivan samoin on auton vahauksen kanssa. Välillä tarvitaan perusteellista pesua ja vahausta, jotta myös kotona saadaan auto helpommin pestyä puhtaaksi.

Aina on olemassa myös inhimillinen erehdys

Siivouslaadun epätasaisuuteen vaikuttava tekijä on myös inhimillisten erehdysten mahdollisuus. Voidaankin sanoa, että hyvä toimintamallikaan ei poista niitä, mutta vähentää inhimillisten unohduksien määrää oleellisesti.
Joten varmistu, että siivousliikkeesi panostaa siivoushenkilöstöön ja työnjohtoon antaen heille resurssit suoriutua työstään. Selvitä myös miten yritystä johdetaan, miten valitukset käsitellään, miten asiakaspalvelu on tuotteistettu, miten tiedotus ja kommunikaation hoidetaan, millainen on henkilöstön vaihtuvuus.

Jos edellä mainitut on hoidettu kunnolla, niin mahdollisuutesi saada tasalaatuista siivouspalvelua kasvavat oleellisesti.

Read 418 times