tiistai, 09 huhtikuu 2013 00:00

Onko optimaalinen hinta-laatusuhde siivouspalvelussa mahdollista?

Written by

Optimaalisen palvelun hinnan eli oikean hinnan, joka vastaa tarkasti tehtäviä töitä, määritteleminen siivouspalvelulle on haastavaa, mutta ei kuitenkaan mahdotonta.

Jokaisen työntekijöitään ja asiakkaitaan kunnioittavan siivousliikkeen tulisi pystyä tekemään niin melko helpostikin.

Mistä sitten rakentuu optimaalinen hinta-laatusuhde siivouspalvelussa?

On otettava huomioon tilankäyttäjien toiveet ja odotukset, tilojen käyttöaste, kalustusaste, likaisuusaste eli lian kulkeutuminen siivottavaan kohteeseen. Tämän lisäksi eritystoiveet tulee kartoittaa tarkasti.

Optimaalisen hinta-laatusuhteen löytämiseen liittyy myös useita muita tekijöitä, joita on käsitelty mm. seuraavissa artikkeleissa Voiko edullinen siivouspalvelu olla myös laadukasta? ja Miksi siivouksen taso ja laatu vaihtelevat?

 

Oikea hinta-laatusuhde on palvelun tuottamisen lähtökohta. Siivousliikkeiden on oltava rehellisiä hinnoittelussaan ja palvelulupauksien antamisessa.

Monelle siivuospalvelua tuottavalle yritykselle hinta on lähes ainoa kilpailukeino

Henkilöstöä on resursoitava kohteeseen / työhön riittävästi, jotta lupaukset voidaan lunastaa. Usea siivousliikke kuitenkin on ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että hinta on lähes ainoa kilpailukeino. Alhaiseen hintaan luvataan paljon sellaista mitä lasketussa työajassa ei pystytä kunnolla tekemään.

Tämä on johtanut puolestaan siihen, että asiakkaat ovat joutuneet pettymään kerta kerran jälkeen ja luottamus siivousliikkeiden palveluita kohtaan on heikentynyt. On syntynyt ajatus, että miksi maksaisin enemmän kun alemmalla hinnalla saan samantasoista palvelua kuin korkeammalla.

Onko optimaalinen hinta-laatusuhde siivouspalvelussa siis oikeasti mahdollista?

Vastaus kysymykseen on kuitenkin erittäin yksinkertainen. Asiakas voi löytää optimaalisen hinta-laatusuhteen siivouspalvelulleen selvittämällä palvelun toimittajan kokemuksen, toimintatavan, referenssit ja mikä tärkeintä pyytää näyttämään yksityiskohtaisesti miten siivoustyön määrä on mitoitettu. Kannattaa myös vaatia siivousliikkeeltä selvitystä millaisen takuun pystyy antamaan palvelulle. Onko kyseessä rahat takaisin takuu ja miten he korvaavat mahdolliset laiminlyönnit?

 

Siivousliikkeiden tulisi olla avoimia ja kertoa rehellisesti hinnoittelun perusteet. Näin toimimalla asiakas pystyy itse vakuuttumaan työajan laskennan oikeellisuudesta ja siitä pystyykö siivooja selviytymään annetuista tehtävistä.

Hinnaltaan edullisin siivouspalvelu saattaa maksaa asiakkaalle enemmän kuin se hieman kalliimpi siivouspalvelu

Jokaisella valituksella, joihin asiakas joutuu puuttumaan, on oma hintalappunsa. Siivouksesta puhuminen oman henkilöstön kanssa, siivousliikkeen työnjohdon tavoittelu, reklamaatioiden kirjoittaminen vievät aikaa ja huomiota pois omasta työstä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oikean siivous hinta-laatusuhteen voi kuitenkin löytää, kun käyttää hieman aikaa taustojen selvittelyyn, pyytää siivousliikettä avoimesti avaamaan tarjouksensa ja kertomaan mihin työ-ajan laskenta perustuu. Tämän lisäksi on hyvä selvittää yritysten henkilöstön vaihtuvuus, reklamaatioiden hoitaminen ja miten he perehdyttävät asiakkaansa ostamaansa siivouspalveluun.

Optimaalinen hinta-laatusuhde pitää myös sisällään sen, että et joudu puuttumaan liikaa siivousliikkeen töihin ja voit keskittyä omaan työhösi.

 

Read 590 times