Mielestämme onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on se, että puhumme asiakkaittemme kanssa samaa kieltä eli puhumme samasta asiasta.

Tälle sivulle olemme koonneet yleisimmät käytössämme olevat siivousmenetelmät ja avainsanat sekä määritelleet ne lyhyesti.

 

Siivoustermejä

Varsinkin siivoustarjouksia pyytäessä ja sopimuksia solmiessa on hyvä tietää myös seuraavaa:

Sopimussiivous - ylläpitosiivous - päivittäissiivous
Sopimussiivouksella tarkoitetaan siivousta, joka tehdään säännöllisin väliajoin työohjeessa määritetyillä tavoilla ja menetelmillä. Sopimussiivousta kutsutaan myös ylläpitosiivoukseksi ja se rakentuu tekemisistä, joita tehdään esimerkiksi päivittäin tai viikoittain.
Ylläpitosiivouksella poistetaan pinnoilta irtoroskat, tahrat ja lika.

Tarkistussiivous
Tarkistussiivous on nimensä mukaisesti tarkastus, jossa varsinaisten siivouskertojen välillä käydään varmistamassa, usein silmämääräisesti, että tietyt asiat ovat kunnossa. Hyvä esimerkki tarkastussiivouksesta on häiritsevien irtoroskien kerääminen, roska-astioiden tyhjennys tai wc- ja käsipaperien täydennys. Tarkastussiivousta voidaan kutsua myös välisiivoukseksi eli tarkistussiivous tehdään ylläpitosiivouksien välissä.

Perussiivous eli suursiivous
Suursiivous on siivousta joka tehdään harvemmin (esimerkiksi 1 x vuodessa), pinta puhdistetaan perusteellisesti, josta nimitys perus(teellinen)siivous. Esimerkkejä suursiivouksesta ovat toimistotilojen ikkunoidenpesut, lattiapinnalta vanhan vahanpoisto ja uudelleen vahaus, tekstiilikalusteiden perusteellinen puhdistus.

Perussiivouksen suorittaminen säännöllisesti on välttämätöntä pintojen hoidon kannalta ja niiden pitkäikäisyyden varmistamisessa. On hyvä muistaa, että ylläpitosiivous ei elvytä vahapintaa, vaan kuluttaa sitä asteittain. Nyrkkisääntönä voidaankin pitää, että kun ylläpitosiivouksella ei enää saavuteta sovittua puhtaustasoa, niin tarvitaan perussiivousta.

Käyttöönottosiivous
Käyttöönottosiivous voidaan luokitella myös perussiivoukseksi. Kyse on rakentamisen, remontin tms. jälkeen tehtävä perusteellinen siivous, jossa poistetaan esimerkiksi pinnoilta suojapaperit, pestään silikonisuoja pois vinyylilattiasta, pyyhitään uudet keittiökaapit jne..

 

Siivousmenetelmistä ovat yleisimpiä mm.:

Kuivapyyhintä eli kuivamoppaus,
jossa kuiva irtolika poistetaan kuivalla mopilla tai pyyhkeellä.

Nihkeäpyyhintä eli nihkeämoppaus,
jossa kuiva irtolika ja tahrat poistetaan nihkeällä (ei märällä tai kostealla) mopilla tai pyyhkeellä. Nihkeäpyyhinnän jälkeen pinta kuivuu erittäin nopeasti.

Kostepyyhintä eli kosteamoppaus,
jossa irtolika ja tahrat poistetaan lastalla ja kostealla lattiapyyhkeellä tai mopilla pyyhkimällä. Pinta jää hetkeksi kosteaksi ja sen annetaan kuivua itsestään.

Märkäpyyhintä eli märkämoppaus,
jossa kiinnittyneen lian ja tahrojen poistaminen tapahtuu märällä mopilla tai pyyhkeellä. Pinta on kuivattava märkäpyyhinnän jälkeen, koska se jää menetelmän seurauksena märäksi ja usein liukkaaksi.

Pesu on joko kone- ja/tai käsin suoritettava puhdistusmenetelmä,
jossa pinnoilta poistetaan kiinnittynyt ja pinttynyt lika. Pesun jälkeen pinnat yleensä huuhdotaan ja kuivataan. Hyvä esimerkki pesusta on lattioiden perusteellinen peruspesu, jossa poistetaan vanha vahapinta.

Pintapesu eli kevytpesu
on kone- ja käsimenetelmin tehtävä puhdistusmenetelmä, jossa pinnoilta poistetaan kiinnittynyttä likaa. Pintapesua käytetään mm. silloin kun lattiavahaa ei poisteta, mutta halutaan ”rikkoa” vahan pintakerros ja poistaa siitä pinttynyt lika.

Vahanpoisto eli peruspesu
on kone- ja käsimenetelmin suoritettava perusteellinen pesu, jossa poistetaan lattioilta perusteellisesti kaikki lika, vanhat lattiavahat tai muut suoja-aineet. Likavesi imuroidaan ja lattiat huuhdellaan sekä annetaan kuivua. Kuivalle lattiapinnalle levitetään kauttaaltaan uusi suoja-aine, kuten vaha.

Kuivaus
on pesun tai peruspesun jälkeen vesi-imurilla ja/tai lattiankuivaimella (kuivauslasta) tehtävä menetelmä, jossa pinta kuivataan, jotta voidaan tehdä esimerkiksi jatkokäsittely kuten vahaus.

Lakaisu
tehdään harjalla tai lakaisukoneella, jotta pinnoilta saadaan poistettua irtolika. 

Imurointi voidaan jakaa kahteen osaan:
Kuivaimurointi on kuivan irtolian ja pölyn poistamista tekstiilipinnoilta, kuten matoilta.
Vesi-imurointi on erilaisten nesteiden poistamista lattiapinnoilta (esimerkiksi vesivahinko).

 

Hoitomenetelmät / suojausmenetelmät / yhdistelmähoidot

Hoitomenetelmät nimensä mukaisesti hoitavat pintoja ja suojausmenetelmät suojaavat pintoja. Yhdistelmähoidot hoitavat ja suojaavat pintoja. 

HS-kiillotus (High Speed) eli kuivakiillotus tehdään nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. Esimerkki tästä on lattian vahapinnan elvytys.

Hoitokiillotus tehdään nopeakierroksisella lattianhoitokoneella käyttäen tarkoitukseen sopivaa hoitoainetta esimerkkinä lattia vahapinnan elvytyshoito, jossa pinta saa uuden kiillon.

Sumupuhdistus tehdään hidaskierroksisella lattianhoitokoneella käyttäen pesu- tai hoitoainetta, jotta vahapinta saadaan elvytettyä.

Kyllästysainekäsittely, FAIN kivipintojen suojaus suojaa kivipinnat likaa hylkiviksi ja helpommin puhdistettaviksi. FAIN kivisuojaus palauttaa useimmiten pinnan luonnollisen tilan ja värin. FAIN kivisuojaus uusitaan 3- 5 vuoden välein ja on pitkällä aikajänteellä taloudellinen ja helppo vaihtoehto.

Vahaus suojaa lattiapinnan vahaa ja polymeerejä sisältävillä suoja-aineilla.

Öljyäminen on käsittelemättömien ja/tai aiemmin öljyttyjen puupintojen kyllästämiseen ja hoitoon tarkoitettu menetelmä, jossa käytetään puu- tai kalusteöljyä.

Kristallointi on kalkkipitoisten kivilattioiden suojaukseen käytettävä kunnostusmenetelmä, jossa kemiallisella käsittelyllä ja mekaanisella kiillotuksella muodostetaan lattialle kiiltävä ja kovat pinta hyödyntäen kiviaineksen sisältämää kalkkia.

Tekstiilipintojen suojakäsittely muodostaa tekstiilipinnalle nesteitä ja likaa hylkivän ”kalvon”. Suojaus helpottaa oleellisesti lian ja tahrojen poistamista tekstiilikalusteista ja matoista.

Antistaattikäsittely on tarkoitettu pintojen staattisen sähköisyyden vähentämiseksi / poistamiseksi.