Moni siivouspalvelun ostaja ja asiakasyrityksen edustaja ovat ihmetelleet, mihin siivousliikkeiden hinnoittelu tarjousvaiheessa perustuu. Miksi siivousliikkeet hinnoittelevat siivouspalvelunsa hyvinkin eritavoin? Hintaeroa kun saattaa olla useita kymmeniä prosentteja.

Siivouksen laatu on hyvinkin laaja ja monitahoinen käsite. Esimerkiksi; jokaisella perheenjäsenellä on kodissa oma kuva ja käsitys siivouksen laadusta oma käsitys. Samallalailla me arvioimme siivouksen laatua ja lopputulosta muuallakin.

 

Siivouksen lopputuloksen syntymiseen vaikuttavat useat asiat, joten tästä syystä kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta.

tiistai, 09 huhtikuu 2013 00:00

Ekologinen siivouspalvelu - uusi mahdollisuus!

Ekologinen siivouspalvelu mielletään useasti jätteiden lajitteluksi ja ekologisiksi, ympäristöystävällisiksi pesuaineiksi. Niiden lisäksi ekologisuus sisältää paljon muutakin.

Ekologinen palvelukokonaisuus tekee tuloaan ja alamme yritysten tulisi vastata haasteeseen. Ekologinen toimintamalli on erittäin laaja kokonaisuus, joka muodostuu kaikista niistä tekijöistä, joita vähentämällä voidaan pienentää hiilijalanjälkeä

Ammattitaitoinen siivous henkilökunta on tärkein tekijä puhuttaessa asiakakkaan tyytyväisyydestä ostamaansa siivouspalveluun.

Hyvä työntekijä tekee sovitut työt, kommunikoi, tiedottaa ja auttaa asiakasta tilanteen mukaan, unohtamatta palvelua. Hän vastaa tuottamasta palvelusta ja hänestä pidetään!

Motivoitunut ja ammattitaitoinen työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Liian usein siivousalalla jätetään henkilöstön kehittäminen vähälle huomiolle vaikka asian pitäisi olla päinvastoin.

- Herääkin kysymys miten työntekijä, johon ei panosteta, pysyy motivoituneena?

Työntekijän ammattitaito on oman työnsä teknistä osaamista yhdistettynä kykyyn kommunikoida ja haluun onnistua työssään, sekä palvella asiakkaitaan.

tiistai, 09 huhtikuu 2013 00:00

Saako asiakkaan kanssa väitellä?

Kysymykseen voidaan vastata esittämällä vastakysymys – Haluaisitko sinä, että palveluntarjoajasi väittelisi kanssasi?

 

Väittelemällä luot vain lisää väittelyä, eikä se väittely johda yleensä mihinkään rakentavaan.

Siivouksen laadun epätasaisuus johtuu useasta eri asiasta. Yksi tärkeimmistä hyvän palvelun tekijöistä on siivoojan ammattitaito ja motivaatio. Hyvä siivooja pitää pystyssä siivousliikkeen mainetta ja on yrityksensä tärkein käyntikortti ja päinvastoin. Aina ei kuitenkaan edes hyvä siivooja pysty ylläpitämään siivouksen laatua tasaisena. Kyse on tällöin monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

tiistai, 09 huhtikuu 2013 00:00

Miksi siivouksen taso ja laatu vaihtelevat?

Siivouksen laadun epätasaisuus johtuu useasta eri asiasta. Yksi tärkeimmistä hyvän palvelun tekijöistä on siivoojan ammattitaito ja motivaatio.

Hyvä siivooja pitää pystyssä siivousliikkeen mainetta ja on yrityksensä tärkein käyntikortti ja päinvastoin.

Aina ei kuitenkaan edes hyvä siivooja pysty ylläpitämään siivouksen laatua tasaisena. Kyse on tällöin monen eritekijän yhteisvaikutuksesta.

Palvelutuotteen toteuttamisessa tarvitaan aina työntekijän henkilökohtaista työpanosta, oikeat laitteet, oikeat tuotteet ja oikeat menetelmät.

Siivouspalvelussa tilat voidaan teknisesti siivota oikein ja hyvin, mutta ystävällisen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen puuttuessa, saattaa asiakas olla tyytymätön vaikka siivouksen laatu olisikin hyvä.

Optimaalisen palvelun hinnan eli oikean hinnan, joka vastaa tarkasti tehtäviä töitä, määritteleminen siivouspalvelulle on haastavaa, mutta ei kuitenkaan mahdotonta.

Jokaisen työntekijöitään ja asiakkaitaan kunnioittavan siivousliikkeen tulisi pystyä tekemään niin melko helpostikin.

Jokaiselle työlle ja tehtävälle voidaan aina antaa takuu. Siivousalalla takuun tulee perustua tehtyyn työsuoritukseen, jota vertaillaan etukäteen sovittuun.

Ongelmana on kuitenkin usein se, että siivouksen lopputulos ei ole useinkaan yhteisesti määritelty ja näin ollen asiakkaalla ja siivousliikkeellä ei ole yhtenäistä näkemystä millaista siivousta asiakas on ostanut ja millaista siivouksen lopputulosta asiakkaan tulisi odottaa.

Moni siivousliike mainostaa toimintaansa sanoilla - halpa ja laadukas siivouspalvelu – edullinen ja ammattitaitoinen, luotettava. Herääkin kysymys onko siivousliikkeen paras ja ainut tapa erottua kilpailijoistaan erikoistua hinnaltaan halvaksi. Onko hintamielikuvan luominen nykypäivän erikoistumista?

Siivousliikkeet tarjoavat laajasti palveluitaan hyvinkin erilaisille asiakasryhmille mainostaen olevansa ammattilaisia kaiken tyyppisissä asiakaskohteissa, kuten porrassiivous, toimistosiivous, myymäläsiivous, hotellisiivous.

lauantai, 16 toukokuu 2015 19:13

Porrassiivous vaatii osaamista!

Toimistotalojen (Kiinteistö Osakeyhtiö) yleiset tilat kuten aula, porrastila, kellarikäytävä kuuluvat yleisesti siivouksen piiriin. Asunto Osakeyhtiössä (As Oy) edellisten lisäksi siivotaan saunatilat, pesuhuoneet, kuivaushuoneet ja pyöräkellarit.

lauantai, 16 toukokuu 2015 19:21

Toimistosiivous on asiakaspalvelua!

Toimistotilojen siivous suoritetaan asiakkaan toiveiden mukaan päivällä tai iltaisin. Siivousajankohta vaikuttaa jonkin verran käytettävään siivoustyöaikaan ja siivousmenetelmien valintaan.

lauantai, 16 toukokuu 2015 19:25

Ravintolasiivous on muuta kuin pintasiivousta!

Ravintolasiivous voidaan jakaa kahteen ryhmään, joista ensimmäinen käsittää ruokaravintolat. Toiseen ryhmään kuuluvat anniskeluravintolat ja pubit, yökerhot.

Myymäläsiivous on ammattitaitoa vaativaa, sillä onhan kyse tiloista, joissa siivousliike on lupautunut huolehtimaan hygienia- ja puhtaustason toteutumisesta. 

Edustustilalla tarkoitetaan tilaa, jossa yritys tarjoaa asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen miellyttäviä kokemuksia ja elämyksiä, hyvää ruokaa siistissä ja viihtyisässä tilassa. Useasti siivousliike vastaa tilan siisteydestä ja puhtaudesta.

Kotisiivouksen osalta voidaan esittää uudelle asiakkaalle kysymys – kenelle uskallat antaa kotisi avaimet? Siivousliike ja kotisiivooja, jotka täyttävät kriteerisi saavat olla tyytyväisiä antamastasi luottamuksesta.
sunnuntai, 17 toukokuu 2015 09:39

Kiinteistösiivous on osa kiinteistöpalvelua!

Kiinteistöjen siivous vaatii monipuolista osaamista, koska kiinteistöt eivät ole läheskään aina samanlaisia.

sunnuntai, 17 toukokuu 2015 10:32

Mitä on yrityssiivous?

Yrityssiivous on siivouspalvelu, jonka siivousliike tuottaa ammattimaisesti ja tehokkaasti. Yrityssiivous on liiketoimintaa siivousliikkeelle, joka organisoi siivouspalvelun tuotannon päämääränään kannattava liiketoiminta.