Onko tiedonkululla merkitys siivous ja kiinteistöpalvelussa?

Kuten edellä todettiin, palvelun toteutumista voidaan mitata vain ja ainoastaan riittävän tarkasti, kun on sovittu yhteisesti lopputulos, joka tullaan saavuttamaan työsuorituksen kautta.

 

Tätä me Kuura Palveluissa kutsumme tavoitteeksi, päämääräksi, jonka haluamme asiakkaillemme tarjota. Jatkossa tarvitsemme paljon tiedonkulkua ja käytännön tekemistä saavuttaaksemme yhteisen tavoitteemme asiakkaittemme kanssa. 

Ja tekemistä syntyy parhaiten tekemällä selkeät ja toteuttamiskelpoiset toimintaohjeet, toimenkuvat ja pelisäännöt. Niitä noudattamalla saavutetaan helpommin asetetut tavoitteet ja päämäärät – asiakkaalle luvattu puhtaus ja yleiskuva. 

 

Mutta miten edellä kerrottuun liittyy tiedonkulku ja kommunikaatio?

Voimme ajatella asiaa hieman toiselta kantilta. Esimerkiksi millaista siivouspalvelua syntyy jos siivoojalle ei kerrota millaista siivouksen lopputulosta asiakas ostaa. Ja kuinka hyvin sellainen siivooja siivoaa joka ei tiedä niitä keinoja, joiden mukaisesti toimimalla sovitut asiat saadaan toteutumaan. Kun kaikki yhteiset pelisäännöt, olipa kyse sitten – siivoojasta, asiakkaasta, työnjohtajasta, siivousliikkeen myyjästä – jätetään kertomatta, on lopputulos selvä. Tällöin tiedämme mitä tapahtuu ilman tiedonkulkua.

 

Väittämä, tiedonkulku on tekijä, jonka avulla saadaan palvelukin toimimaan, on aivan totta. Ja aivan yhtä totta on, jos jokainen meistä perehdytetään ja tiedotetaan tarpeeksi hyvin – teemme me työmmekin tehokkaammin ja paremmin kuin jos emme saisi tarpeeksi oikeaa tietoa tehtäviemme toteuttamisesta.

 

Asiakkaan pitäisi pystyä helposti toteamaan pitääkö siivous- ja kiinteistöpalvelu sanansa vai ei!

Mikään ei saisi perustua arvailuun. Mitä enemmän ilmassa on ehkä ja mutu tuntuu tekijöitä, sen harvemmin sovitut asiat toteutuvat. Ja aivan vastaavasti mitä enemmän asioista on sovittu ja tiedotettu, sen paremmin kaikki yleensä hoituu.

Asiakkaan luottamus on lunastettu vasta silloin kun yhteistyö pelaa ja hän voi keskittyä omaan työhönsä ja siivoushenkilöstö hoitaa omat tehtävänsä – valvonnan, työn tekemisen, yhteydenpidon ja kaikki muut sopimukseen liittyvät tekijät.

Maksajan ei kuuluisi murehtia ja harmitella tekemättömistä töistä ja mahdollisista epäkohdista. Siivous- ja kiinteistöalan yritysten pitäisi itse luoda sellainen järjestelmä, jossa sovitut asiat toteutuvat. Ja jossa ne pystyvät itse osoittamaan, että kaikki hoituu sopimuksen mukaan. Eikä asiakkaan tarvitse olla joka käänteessä miettimässä – tuleekohan tuokin hoidetuksi.

 

Mistä alkaa palveluntoimittajan vastuu?

Laadun takaaminen ja toteuttaminen asiakkaalle on jokaisesta työntekijästä kiinni. Kun työntekijä tekee työnsä sovitusti, on asiakas varmasti tyytyväinen. Aivan samoin tulee työnjohtajan valvoa ja kannustaa työntekijöitään ja olla yhteydessä riittävästi asiakkaisiinsa. Ja aivan samoin tulee Siivousliikkeen omistajan ja johdon luoda sellaiset puitteet, joissa toimimalla sovitut asiat toteutuvat niin asiakkaalle kuin omalle henkilöstölle.

Yrittäjän ja yrityksen merkitys vastuun luojana on suuri. Kun osaava johtaja, jolla on keinot, antaa riittävästi tietoa ja puitteita henkilöstölleen työn suorittamiseksi ja vaatii maksamansa palkan eteen sovittua työsuoritusta asiakkailleen, ollaan hyvällä tiellä. Esimerkin voima on suuri. Yrityksen johtajan oikeudenmukaisuuden ja tavoitteiden ollessa korkealla, ovat varmasti henkilöstönkin asenteet oikeammat ja paremmat kuin jos johtaja ei välitä asiakkaittensa hyvinvoinnista paljoakaan. Tämä heijastuu myös moniin muihinkin asioihin. Eikä siivoojien vaihtuvuus ole niistä vähäisin.

 

Työntekijöiden vaihtuminen on ikävää, mutta vielä ikävämpää on jos uusi työntekijä ei tiedä mitä tehdä!

Aivan totta! Ja lähes jokainen asiakas on sen kokenut omakohtaisesti.

Työntekijän vaihtuminen johtuu monesta eri tekijästä. Kuka tekee työtään iltasiivouksena tavoitteenaan säästää ylimääräistä rahaa lomamatkalle, asuntoon ja tavoitteiden täytettyä lopettaa. Toiset taasen tulevat töihin mielessään helppo työ ja kokevat sitten tulleensa aivan toisenlaiseen ympäristöön kuin alun perin ajattelivat – siivous ja kiinteistöhuolto vaativatkin ammattitaitoa ja se pitää tehdä Kuura Palveluissa kunnolla asiakasta palvellen.

On työntekijöitä, jotka muuten vain kyllästyvät työhönsä. Kertomuksia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Syynä voi olla myös kiinteistöalan yritys, joka ei pysty tarjoamaan työntekijöilleen luotettavaa ja turvallista työpaikkaa. Ja ainahan matkan varrelle osuu ihmisiä, jotka ovat vain kokeilemassa, josko tuoltakin saisi helppoa rahaa.

 

Henkilöstön vaihtuminen – sanoisimmeko henkilöstön vaihtaminen, voi olla myös hallittua – joka tässä tapauksessa tarkoittaa työntekijän siirtämistä hänelle soveltuvaan työhön ja/tai uusien työntekijöiden löytämistä ja talon tavoille opettamista.

Henkilöstön vaihtuminen on rasittavaa myös palvelun toimittajalle. Uusien tuuraajien hankinta ja opastus vievät aikaa. Eikä ole mukavaa joka viikko käydä esittelemässä uutta työntekijää asiakkaalle, joka varsinkin siivousalalla voi olla monelle arkipäivää. Voiko asiakas tällöin ottaa kovinkaan vakavasti palveluntoimittajaansa?

Työntekijöiden vaihtuminen on siis ikävää ja turhaa vaivaa tuottavaa. Mutta kaiken lähtökohtana on kuitenkin palvelun laatu. Yrityksen voivat erottua toisista juuri tässä asiassa. Vaihtuvuus on ongelma, mutta kaikilla se ei ole ylipääsemätön sellainen. Sillä työnlaatu on toteutettavissa vaikka vaihtuvuutta esiintyy. Ja sehän on asiakkaalle kaikkein tärkeintä. Häntä tuskin kiinnostaa miten työt tehdään, kunhan vain tavoitteet saavutetaan sovitusti. Ja onhan niitä keinoja joilla vaihtuvuuskin saadaan kuriin.

 

Seuraava sivu