Lähtötilanne - kotona asumisen edellytysten selvitys päämääränä toimintakykyisten elinvuosien lisääminen.

Liikkuva vanhus pysyy omatoimisena pidempään ja kykenee muun muassa asumaan kotona kauemmin.

Toimintakyky testaus, seuranta - ja motivointi varmistaa että kotona asuminen on mahdollista. Mittausten perusteella selvitämme henkilön yksilölliset valmiudet suorittaa päivittäiset askareet kotona sekä teemme kuntoutus- ja kodinhoito-ohjelmat. Samalla varmistamme ruokailutottumukset ja tarvittaessa ohjaamme terveellisempään suuntaan.

 

Näin toimimalla pystymme optimoimaan sen, että jokainen ikäihminen saa riittävästi apua ja silti voi osallistua oman tilanteensa mukaan päivittäisiin rutiineihin.

Osallistu ja innostu - arjen toimintoja ikäihmisen omalla areenalla

Kotikäynnit tukevat ja mahdollistavat kotona selviytymistä pidempään. Kiireetön työntekijä lisää turvallisuutta, voimaa ja mielekkyyttä yksin asumiseen. Yhdessä voidaan esimerkiksi käydä pankissa ,kaupassa, laittaa ruokaa, pestä pyykkiä, vaihtaa petivaatteita tai vaikka hoitaa istutuksia ulkona.

Tukipalvelut - koska jokainen askel on tärkeä

Saat kauttamme myös hoivapalvelut, siivouspalvelun, ruokahuollon ja muut kodin hoitoon liittyvät työt.

Asiakkaille, joiden toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa on alentunut, tarjoamme tukipalveluja, joita ovat mm. liikkuminen asunnossa, peseytyminen, pukeutuminen, lääkehoidosta huolehtiminen, ostoksilla käynti, aterioiden valmistaminen, tavalliset kotitaloustyöt sekä asioiden hoitaminen kodin ulkopuolella.

Palvelun suunnittelu - parempi kunto, parempi mieli

PitKo-toimintakykytestauksen ja terveyskartoituksen pohjalta suunnittelemme säännöllisen kotijumppa- sekä ulkoiluohjelman, joka toteutetaan yhdessä henkilöstömme kanssa. Lähtökohtamme on motivointi ja keskittyminen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn parantamiseen.

Testitulokset ovat olleet rohkaisevia. Tutkimusten mukaan oikeanlainen ja säännöllinen liikunta lisäävät oleellisesti toimintakykyä, motivoivat suoriutumaan päivittäisistä askareista, vähentävät lääkkeiden käyttöä ja parantavat vireystilaa.

 

Tutustu toimintakyvyn testaukseen