Toimintamme tueksi olemme kehittäneet johtamisjärjestelmän, joka sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

 

Toiminnan perusteet:

 • Yrityksen ja henkilöstön tavoitteet
 • Toimenkuvat ja toimintaohjeet
 • Organisaatio ja sen kehittäminen
 • Henkilöstön opastus- ja perehdytysohjelmat
 • Henkilöstön koulutus - siivooja, työnjohtaja, asiakaspalvelu

Tuotanto:

 • Johtaminen
 • Asiakaspalvelu
 • Asiakasperehdytys ja tiedotus
 • Laadunvarmistus
 • Laadun kehittäminen - siivous, palvelu
 • Tilastot: tulosten seuranta ja niihin reagointi

Tuotannon johtaminen ja tehokkuus

Johtamisjärjestelmää ohjaa tuotannonohjausjärjestelmä, jonka kehittämiseen olemme osallistuneet jo vuodesta 2002. Järjestelmä sisältää palveluyrityksen tuotannonohjaukseen tarvittavat toiminnot, kuten CRM, HRM, tekemisen hallinnan, työtuntien seurannan, prosessien ja projektien hallinnan, työtilaukset, dokumenttien hallinnan, taloushallinnon.

 

Järjestelmämme ovat tärkeä osa Ekologista toimintamalliamme, josta lisää kohdassa Ekologisuus.