Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista reklamaatioista ennen seuraavaa siivouskertaa mahdollisimman nopeasti siivouksen jälkeen. Tämän jälkeen työnjohtajamme tulee paikanpäälle toteamaan laiminlyönnin laajuuden ja laskee tarkan työajan joka laiminlyötyyn työhön olisi kulunut. Laskelma perustuu Valtion aikastandardeihin. Tämän jälkeen hyvityksen perusteet käydään asiakkaan kanssa läpi ja sovitaan miten hyvitys toteutetaan - rahassa tai työnä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Näin toimimalla asiakas ei maksa turhasta ja saa jokaiselle siivouskerralle 100 % hinta- laatusuhteen.

 

Katso myös kohta reklamoitavaa siivouksen laadusta.