maanantai, 08 huhtikuu 2013 00:00

Vanhuksen hyvinvointi kolmio

Written by

Yleisesti puhutaan, opetetaan ja painotetaan lapsille ja nuorille, sekä työikäisille hyvinvoinnin perustasta, joka on ns. tasapainoinen arki.

Tasapainoiseen arki elämään kuluu mm. unen ja levon oikea rytmi, monipuolinen ravinto ja riittävä liikunta.

Hyvinvoinnin kolmio; lepoa, ravintoa ja liikuntaa

Aktiivisella liikkumisella, hyvällä ja monipuolisella ravinnolla sekä riittävällä levolla on suuri merkitys myös seniori ikäisen elämän, hyvinvoinnin ja onnellisuuden tekijöinä.

Näillä hyvinvoinnin kolmion tekijöillä on välittömiä vaikutuksia vireyteen, mielialaan, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvään oloon. Työ – ja opiskelukyvyn näkökulmasta liikunta auttaa rentoutumaan, vähentää unettomuutta, parantaa itsetuntoa ja elämän hallintaa sekä parantaa stressin hallintaa.

Miten nämä asiat eivät olekaan enää ohjenuorana, kun saavutamme seniori-iän?

Seniori ikään tultaessa liikunta ja sosiaalisten kontaktien tarve ei vähene, päinvastoin. Pitääksemme yllä hyvää elämänlaatua, tulisi meidän huolehtia riittävästä kehomme ja mielemme haastamisesta.

Älä lankea myyttiin että ikääntyminen tarkoittaa automaattisesti, että et ole enää hyvä. On totta, että ikääntyminen tuo ja edellyttää fyysisiä muutoksia, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa epämukavuutta ja liikkumattomuutta. Vaikka kaikki sairaus tai kipu on vältettävissä, monet ikääntymiseen liittyvät fyysiset haasteet voidaan poistaa tai merkittävästi lieventää syömällä oikein, liikkumalla ja huolehtimalla itsestäsi.

Koskaan ei ole liian myöhäistä – Jokainen askel on tärkeä, sillä ensimmäinen askel on tärkein!

Read 437 times