maanantai, 08 huhtikuu 2013 00:00

Mikä aiheuttaa vanhuksen yksinäisyyden – se on lähimmäisten puute!

Written by

Nyky-yhteiskuntamme perherakenteiden muuttumisen myötä ikääntyvät usein kokevat yhä enenevässä määrin yksinäisyyttä, rajoitettua toimintakykyä ja toimintaympäristöä.

Lapset muuttavat pois kaukaisemmille paikkakunnille koulutuksen ja työn perässä. Puolison ja ystävien kuolema murentaa entisiä sosiaalisia verkostoja. Tukiverkot ja ihmissuhteet vähenevät.

Ihmiselle tärkeintä on toinen ihminen

Ikääntyneiden yksinäisyys on ajankohtainen asia, josta ikääntyneiden seniorin suhteellisen määrän kasvaessa saattaa tulla todellinen yhteiskunnallinen ongelma. Yksinäisyyden on todettu johtavan toimintakyvyn heikkenemiseen, masennukseen, laitoshuoltoon ja dementiaan, jopa itsemurhiin.

Eliniän noustessa ja vanhusten määrän lisääntyessä ja laitoshuollon kalleuden myötä vanhusten kotihoito on lisääntymässä. Vanhusten toiveenakin on asua kotona mahdollisimman pitkään.

Miten asua pitkään kotona?

Kotona selviytymisen edellytyksenä on sekä fyysinen että psyykkinen hyvinvointi. Siksi kotipalvelua suunnitellessa olisikin tärkeää selvittää ikäihmisen lähtötilanne eli kotona asumisen edellytykset ja toimintakyky. Kotikäyntien tulisi tukea ja mahdollistaa kotona selviytymisestä pidempään.

Kiireetön työntekijä lisää turvallisuutta, voimaa ja mielekkyyttä yksin asumiseen – arjen toimintoja ikäihmisen omalla areenalla. Kun mieli ja kunto kohenee, innostus ja osallistuminen esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin tai vaikkapa uuteen harrastukseen lisääntyvät. Näin myös mahdollisuudet uusiin sosiaalisin kontakteihin ja uusin ystäviin.

Read 574 times