maanantai, 08 huhtikuu 2013 00:00

Vanhuus ei vie ikäihmisen voimia vaan toimettomuus!

Written by

Vaikka ikäihmisen ja vanhuksen hyvinvointi ja vanheneminen on aina yksilöllinen asia, kuuluu sen edistäminen ja säilyttäminen aina myös yhteiskunnan hoito- ja palvelujärjestelmille.

Kaikki toiminta tientenkin lähtee aina ihmisen omasta halusta ja kyvystä toimia, mutta sille halulle ja kyvylle pitää luodaa puitteet, jotta ne toteutuisivat.

Tuntuu, että vanhuspalvelusektorilla koko toiminta ja filosofia on pahoin vääristynyt. Se pitää sisällään perusidean sängyssä makaavasta vanhuksesta!

 

Ylös, ulos ja elämään!

Laitoksessa voi olla esimerkiksi kehittelyn kohteena hyvän vuodehoidon periaatteita, kun kaikki tarmo pitäisi käyttää vanhuksen saamiseen sängystä ylös ja entiseen elämään kiinni. Sama sokeus vallitsee yleisemminkin vanhusten lihasvoiman ja toimintakyvyn suhteen.

Aktiivi ikäisten kohdalla osaamme ajatella, että liikuntaa ja voimaa tarvitaan ja että voimanhankinta on oikeastaan lääke monissa kroonisissa sairauksissa, kuten reumassa ja selkäongelmissa, mutta vanhuksen kohdalla ei ymmärretä samaa.

Tekemällä ja osallistumalla luodaan elämää

Työntekijät palvelujärjestelmän eri sektoreilla eivät useinkaan tue riittävästi vanhuksen ulkoilua ja liikunnan tarvetta. Kotiin tuodut tukivälineet ovat osalle vanhuksista tervetulleita, mutta ne eivät aktivoi ihmistä käyttämään toimintakykyään parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhuksia jopa varoitetaan ruumiillisista ponnisteluista ja monet kodin askareet jäävät muiden tehtäviksi.

Laitoshoito, hoivakoti, palvelutalo ja kodinhoito piiriin tulisi saada liikuntavastaavat huonokuntoisille yksinasuville vanhuksille pitäisi järjestää yhteisiä toiminnallisia kuntoutuspäiviä kuljetuspalveluineen. Osa kunnista tukee vanhuksia liikunnan pariin ilmaisella + 68 liikuntakortilla. Se ei kuitenkaan ratkaise huonompi kuntoisen, yksin asuvan tilannetta. Aktiivit ovat aktiiveja mutta jo keski-ikäisenä passiiviset ovat passiivisia myös ikäihmisinä. Tähän pitäisi tarttua.

Read 477 times