maanantai, 24 huhtikuu 2017 08:03

Talouteen liittyvät ongelmat saattavat olla merkkejä avun ja kotihoidon tarpeesta!

Written by

Muutokset ikääntyneen ihmisen arkielämässä tapahtuvat usein melko hitaasti. Usein ne yllättävät meidät kaikki ja muutokset havaitaan vasta, kun ne ovat aiheuttaneet useita "läheltä piti" tilanteita, vaaratilanteita, onnettomuuksia tai taloudellisia ongelmia. Kiinnittämällä huomiota erilaisiin merkkeihin kotona voidaan arvioida henkilön kykyä hoitaa ja pärjätä yksin päivittäisessä arkielämässä. Pienten ja suurtenkin esteiden, murheiden ja ongelmien ratkaiseminen auttaa ihmistä asumaan pitkään kotona, tai ainakin turvallisesti pidempään.

Uteliaisuus on myös välittämistä lähimmäisestään

Selailemalla esimerkiksi hänen tai heidän postiansa voit löytää tärkeitä merkkejä avun tarpeesta päivittäisessä elämässä. Rakkaasi posti voi tarjota usein, yleensä huomaamattomia vihjeitä siitä miten hän mm. hallitsee ja hoitaa niin talouttaan kuin raha-asioitaan. Ongelmat näissä asioissa ovat yleisiä varoitusmerkkejä mahdollisista kognitiivisista* ongelmista.

Kuusi merkkiä, joilla saattaa olla merkitystä avun tai kotihoidon tarpeeseen

Tutustu seuraaviin kuuteen asiaan, mutta muista aina kokonaiskuva ja niiden merkit siitä, että hänellä tai heillä voi olla jo nyt aika avulle tai kotihoidolle. Nämä asiat saattavat antaa sinulle arvokasta tietoa ja ajatuksia, jotka auttavat sinua ja häntä tekemään päätöksiä yhdessä avun tarpeesta.

Posti tuo ja toimittaa eli seuraa postia

Seuraa mm. näitä seuraavia postiin liittyviä asioita;

01Avaamatonta postia yhdessä isossa kasassa, useissa nipuissa tai yksittäin ympäri huoneistoa. Jos postia löytyy paljon hajallaan sieltä sun täältä se voi herättää huomion siitä, miten laskut, vakuutusmaksut jne. sekä muut asiat on hoidettu ja tulee yleensäkin hoidettua.

02Avaamatonta henkilökohtaista postia. Useat meistä ohittaa ja jättää avaamatta ns. "roskapostin", mainokset jne., laskujen avaamistakin saatetaan lykätä, mutta ne kuitenkin avataan. Harva meistä ei avaa vanhoja kunnon käsinkirjoitettuja kirjeitä, henkilökohtaisesti osoitettuja kirjeitä, tällainen kannattaa erityisesti huomioida.

03Avaamattomia laskuja. Tämä voi osoittaa, että hänellä on vaikeuksia hallita talouttaan - tämä on myös yksi yleisimmistä ns. ensimmäisistä merkeistä dementiasta.

04Kirjeitä pankista ja vakuutusyhtiöstä. Useita laskumuistutuksia, perintä tai ulosottokirjeitä. Tavanomaiset asiakaskirjeet ja laskut eivät ole huolestuttavia, mutta se on hälyttävää, jos ne liittyvät jo erääntyneisiin laskuihin ja maksuihin, tilin ylittymiseen tms., viimeaikaiset onnettomuudet tai muita huovattavat asiat tai tapahtumatt.

05Kiitos-kirjeitä tai viestejä hyväntekeväisyydestä, lahjoituksista jne.. Vanhemmat ihmiset ovat usein alttiita hyväksikäytetyksi, harhaan johdatetuksi tai suoraan huijatuksi tulemisessa. Jopa he, jotka ovat aina olleet järkeviä raha ja talousasioissa ovat haavoittuvaisia, jos heillä ilmenee nyt ongelmia ajattelutaitojen kanssa (yleisin merkki Alzheimerin taudista). Jotkut hyväntekeväisyysjärjestöt pyytävät lahjoituksen antajalta lahjoitusta uudestaan ​​ja uudestaan​, ja voi olla, että hän itse ei edes muista lahjoittaneensa ensimmäistä saati toista kertaa.

06Paljon uusia ja lukemattomia lehtiä. Henkilö voi tietämättään toistuvasti uusia lehdentilauksen, jota hän ei tarvitse. Hän saattaa tilata itse usein muistamatta tilaustaan uusia lehtiä. Hän on voinut tilata aivan ihmeellisiä lehtiä, joita hän ei todellakaan tarvitse. Seuraa lehtitilauksia.

* Kognitiivisuudella tarkoitetaan kykyjä, kuten ajattelun nopeutta, muistia, ymmärtämistä, keskittymiskykyä, ongelmanratkaisukykyä ja kielenkäyttöä. Kaikilla ihmisillä ovat nämä kyvyt, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän.

Read 448 times